قوانین و مقررات

بسمه تعالی

قوانین و مقررات استفاده از استاپ‌تاکسی

فصل اول تعاریف:

۱-استاپ‌تاکسی: استاپ‌تاکسی عنوان تاکسی اینترنتی می‌باشد که توسط شرکت هوشمند نوین گیتی ایرانیان توسعه داده می‌شود و تمام حقوق مادی و معنوی آن برای این شرکت محفوظ است.

۲- کاربر: به استفاده کنندگان از سامانه کاربر می‌گویند که شامل رانندگان و درخواست‌کنندگان می‌باشد.

۳- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی.

فصل دوم حقوق کاربران:

۱-استاپ‌تاکسی متعهد می‌شود که که اطلاعات شخصی کاربران را در اختیار هیچ‌ نهاد و یا ارگان غیرمرتبط و یا شرکت‌های تبلیغاتی قرار ندهد.

۲-استاپ‌تاکسی متعهد است که سامانه همیشه به روز و آماده سرویس دهی باشد، خوادث غیرمترقبه مشمول این بند نمی‌باشد.

فصل سوم کاربران:

۱- کاربران متعهد هستند که اطلاعات درخواست شده توسط سامانه را به صورت دقیق وارد کنند و نسبت به قرار داد متعهد باشند.

۲- کاربران ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند.

فصل چهارم استاپ‌تاکسی:

۱-استاپ‌تاکسی موظف هستند ضمن رعایت قوانین و مقرارت مربوطه و قوانین و مقررات کشور نسب به صلاحیت رانندگان و حسن عملکرد آنان نظارت داشته باشند و تعهدات خود را انجام دهند.

فصل پنجم:

قوانین ذکر شده در این سند دائمی نیستند و ممکن است با تغییر در سیاست‌های استاپ‌تاکسی، دستخوش تغییر و تجدید نظر شوند. در صورتی که این تغییرات مهم باشند، به اطلاع همه‌ی کاربران خواهد رسید.

ارسال یک پیام